Concurs de Llibrets de Falla de Lo Rat Penat 2023

Lo Rat Penat convoca el tradicional Concurs de Llibrets de Falla fent l’anual crida a les Comissions Falleres i als nostres poetes per a participar en este certamen on l’humor, l´ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos són els protagonistes d´esta part fonamental de la llengua i cultura valencianes i de la nostra Festa més universal. En l’expedient de la UNESCO de declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l’Humanitat, entre els aspectes de la festa a protegir, se fa menció expressa a la llabor de Lo Rat Penat en la celebració d’este certamen.

Dates de presentació e inscripció:
loratpenat.org

El jurat se reunirà en Lo Rat Penat el dia 7 de març, dimarts, i emetrà el veredicte, el qual serà inapelable. Tan sols després d’assignar la puntuació a cada treball, s’informarà als membres del jurat del nom de l’autor aixina com del de la Comissió de la falla.

SECCIONS

Les Seccions a les que se podrà concórrer seran les següents:

GENERAL: Optaran als premis extraordinaris “Bernat i Baldoví”, “Almela i Vives”, “Maximilià Thous”, “Andrés Cabrelles”, “Peris Celda”, “Esteve Victòria”, “Emili Panach (Milo)”, “Emili Camps i Gallego” i “Josep Melià Castelló”.

NOVELLS: Optaran al premi extraordinari “Josep Bea Izquierdo”.

No podran participar en esta secció aquells poetes que en anys anteriors hagen conseguit qualsevol premi extraordinari de la Secció General o Regne de Valéncia, ni aquells poetes que hagen obtingut el premi extraordinari d’esta Secció en anys anteriors.

INFANTILS GENERAL: En esta secció participaran els llibrets de les falles infantils.

Optaran als premis extraordinaris “Josefina Lázaro”, “Pere Delmonte i Hurtado”, “Anfós Ramon” i “Elena Casa i Llàcer”.

INFANTILS NOVELLS: En esta secció participaran els llibrets de les falles infantils realisats per autors novells. Optaran al premi extraordinari “Raül Alapont”. Este premi està destinat a promoure als autors novells que comencen el seu camí en la redacció de llibrets de falla, part fonamental de la lliteratura en llengua valenciana, per lo que únicament podran participar en esta Secció aquells poetes que en anys anteriors no hagen conseguit qualsevol premi extraordinari de qualsevol secció.

REGNE DE VALÉNCIA: Optaran al premi extraordinari “Excma. Diputació de Valéncia”. En esta Secció participen els llibrets de les falles plantades fòra del terme municipal de la ciutat de Valéncia que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera. Igualment les falles infantils optaran al premi extraordinari d’esta Secció.

PREMI DE PORTADA: Optaran al premi extraordinari “Armando Serra” a la millor portada de llibret. Podran participar els llibrets que s´hagen presentat a qualsevol de les atres seccions del concurs, valorant-se al màxim la relació del dibuix de la portada en el tema de la falla.

Els originals hauran de presentar-se fins al dia 3 de març de 2023, en la Secretaria de Lo Rat Penat i podran estar realisats en qualsevol tècnica artística. El tamany de l’original serà del gust de l’autor. Els originals no premiats podran ser retirats fins el dia 28 d’abril de 2023, data des de la qual Lo Rat Penat no es responsabilisarà dels referits treballs.

PREMI EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT “REGNE DE VALÉNCIA”: Per a optar ad este premi extraordinari, els llibrets -sense contar la publicitat- hauran d’estar totalment escrits en llengua valenciana, i es concedirà ad aquell llibret de falla que havent obtingut qualsevol dels premis extraordinaris o ordinaris, siga considerat, per un jurat que es nomenarà per al cas, el millor en el seu conjunt.

CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA 2023
Organisat per LO RAT PENAT en la colaboració de l’Excm. Ajuntament de Valéncia, Excma. Diputació de Valéncia i els patrocinadors que es detallen.

SECCIÓ GENERAL
EXTRAORDINARI “BERNAT I BALDOVÍ”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 600 €, Plat de Glòria i estandart per la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes “Lo Rat Penat”
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “MAXIMILIÀ THOUS”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 250 € i estandart pel diari LAS PROVINCIAS
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “ALMELA I VIVES”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 240 € i estandart pel diari LEVANTE -EMV
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “ANDRÉS CABRELLES”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “PERIS CELDA”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart per la FAMÍLIA PERIS
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “ESTEVE VICTÒRIA”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart per CAMPING LES PALMERES
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “EMILI PANACH -MILO”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart per LA CASA DE LOS FALLEROS
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “EMILI CAMPS I GALLEGO”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart per la FAMÍLIA CAMPS
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

EXTRAORDINARI “JOSEP MELIÀ CASTELLÓ”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
1er accèssit dotat en estandart
2on accèssit dotat en estandart
3er accèssit dotat en estandart
4rt accèssit dotat en estandart
5nt accèssit dotat en estandart

SECCIÓ: AUTORS NOVELLS

EXTRAORDINARI “JOSEP BEA” als autors Novells
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 100 € i estandart
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart
Nové premi dotat en estandart
Dècim premi dotat en estandart

SECCIÓ INFANTILS GENERAL

EXTRAORDINARI “JOSEFINA LÀZARO” als llibrets infantils
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 200 € i estandart per la revista ACTUALIDAD FALLERA
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart

Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart
Nové premi dotat en estandart
Dècim premi dotat en estandart

A més es concediran 12 accèssits tots ells dotats en estandart

EXTRAORDINARI “PERE DELMONTE” als llibrets infantils
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 100 € i estandart per la FAMÍLIA DELMONTE
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart
Nové premi dotat en estandart
Dècim premi dotat en estandart
A més es concediran 12 accèssits tots ells dotats en estandart

EXTRAORDINARI “ANFÓS RAMON” als llibrets infantils
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 100 € i estandart per la FAMÍLIA RAMON-GARCÍA
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart
Nové premi dotat en estandart
Dècim premi dotat en estandart

A més es concediran 12 accèssits tots ells dotats en estandart

EXTRAORDINARI “ELENA CASA I LLÀCER” als llibrets infantils
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 100 € i estandart per la FAMÍLIA ALANDES-CASA
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart
Nové premi dotat en estandart
Dècim premi dotat en estandart
A més es concediran 12 accèssits tots ells dotats en estandart

SECCIÓ INFANTILS NOVELLS

EXTRAORDINARI “RAÜL ALAPONT” als llibrets infantils realisats per autors novells
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 100 € i estandart per la FAMÍLIA ALAPONT
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart
Nové premi dotat en estandart
Dècim premi dotat en estandart

SECCIÓ: REGNE DE VALÉNCIA

En esta Secció participen els llibrets de les falles plantades fòra del terme municipal de la ciutat de Valéncia que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera.

PREMI EXTRAORDINARI “EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA”
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 500 € i estandart per l’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart

PREMI EXTRAORDINARI “EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA” als llibrets infantils
PREMI EXTRAORDINARI dotat en 100 € i estandart per l’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA
Primer premi dotat en estandart
Segon premi dotat en estandart
Tercer premi dotat en estandart
Quart premi dotat en estandart
Quint premi dotat en estandart
Sext premi dotat en estandart
Sèptim premi dotat en estandart
Octau premi dotat en estandart

PREMI A LA MILLOR PORTADA DE LLIBRET

Premi extraordinari “ARMANDO SERRA ASENSIO” a la millor portada de llibret, dotat en estandart per a la falla i diploma per a l’artiste. La falla premiada haurà d’entregar a Lo Rat Penat la portada enmarcada.

Estandart a la millor portada infantil i diploma per a l’artiste.

PREMI EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT “REGNE DE VALÉNCIA”

PREMI EXTRAORDINARI dotat en 500 € per a la falla i estandart per l’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA.

Este premi es concedirà ad aquell llibret de falla que havent obtingut qualsevol dels premis extraordinaris o ordinaris, siga considerat, per un jurat que es nomenarà per al cas, el millor en el seu conjunt.

Més info: loratpenat.org