Fallas VLC al llibret de la Falla Sant Vicent - Amparo Iturbi

Gràcies a la Falla Sant Vicent-Amparo Iturbi per donar-nos la oportunitat de dirigir unes paraules al vostre colectiu faller.

Información Adicional